Schooltijden en vakanties

Schooltijden 

Dit zijn onze schooltijden:

Ochtend: 08.30 – 12.00 uur (woensdag tot 12.30 uur)
Middag: 13.00 – 15.00 uur

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij 

Voor de kinderen van alle groepen geldt ’s morgens en ‘s middags een inkooptijd; de kinderen kunnen vanaf 08.20 uur en vanaf 12.50 uur  de klas binnenkomen. Bij de inloop van de kleutergroepen mag je als ouder je kind de klas in begeleiden. 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Voorjaarsvakantie 
24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

April-Meivakantie 
27 april 2020 t/m 8 mei 2020

Zomervakantie 
13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Collectieve vrije dagen / studiedagen

Woensdag  12 februari 2020
Alle groepen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten team IKC Lodijke

Vrijdag 10 april 2020
Goede Vrijdag, alle groepen vrij

Maandag 13 april 2020
Tweede Paasdag, alle groepen vrij

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 
Hemelvaartsdagen, alle groepen vrij

Maandag 1 juni 2020
Tweede Pinksterdag, alle groepen vrij

Dinsdag 2 juni 2020 
Alle groepen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten team IKC Lodijke

Woensdag 24 juni 2020 
Alle groepen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten team IKC Lodijke

Vrijdag 10 juli 2020
‘s middags groepen 5 t/m 8 vrij