Masterbatchos

Masterbatches zijn pigmenten die ingekapseld zijn in plastic en worden gebruikt voor het inkleuren van plastic door 2% toe te voegen.
Basisproducten zijn hoofdzakelijk polyethyleen, polypropyleen en polystyreen (PE, PP of PS). Aan de grondstof worden additieven toegevoegd, zodat het mengsel de geschikte eigenschappen krijgt voor verdere verwerking.

Bij ons bedrijf gaat het voornamelijk om de kleurstoffen, die uiteindelijk de kleur van het eindproduct van de opdrachtgever bepalen. Ons product is bestemd voor kunststofverwerkers die hiervan kleine hoeveelheden gebruiken in hun productie voor de juiste inkleuring van het eindproduct